0

Rubik’s Cube: Cara Asyik Mengasah Otak

Sorotan24.com, Jakarta - Siapa disini yang tidak mengenal rubik? Sudah barang tentu hampir seluruh orang tau dengan permainan ini. Rubik merupakan salah satu permainan yang bertujuan untuk mengasah otak dengan cara yang seru dan menantang. Akan tetapi pernahkah kamu menyelesaikan sebuah permainan rubik? Untuk dapat  menyelesaikan permainan rubik, kamu memerlukan...